Kazimierz - miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków
Kazimierz - miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków
Sprawozdanie z realizacji projektu
W roku 2009 odbyła się VII edycja projektu. Ogółem uczestniczyło w nim 208 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt obejmował realizację czterech propozycji edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży tj.:
  • Konkurs literacki na prace w formie krótkich utworów tj.: opowiadanie, esej, reportaż, zapis z pamiętnika, wywiad, zawierających rejestrację młodego obserwatora życia codziennego dzielnicy, opis losów Kazimierza i jego mieszkańców, sklepów i małych warsztatów, lub refleksję nawiązującą do historycznych wydarzeń. Po eliminacjach w szkołach otrzymaliśmy 44 prace literackie.
  • Konkurs plastyczny na prace prezentujące miejsca, ulice, podwórka i zabytki krakowskiego Kazimierza, wykonane w dowolnej technice malarskiej oraz fotografie. Otrzymaliśmy prace od 58 uczniów.
  • Warsztaty filmowe obejmujące naukę opowiadania historii obrazem filmowym oraz bezpośrednią realizację filmu przez młodzież z Akademii Filmowej SCKM. W tym roku był realizowany reportaż filmowy z udziałem ludzi działających od kilkunastu lat na Kazimierzu oraz Niemców odwiedzających często Kraków. Przedstawili oni w wywiadach swoje historie i wizje przyszłości dzielnicy. /10 osób/
  • Wycieczki – zwiedzanie dawnego żydowskiego miasta w granicach przed przyłączeniem Kazimierza do Krakowa na zamówienie szkół, przygotowujące uczniów do udziału w konkursie 96 osób tj.:
    • spacer ulicami Kazimierza i oglądanie synagog: Wysokiej, Kupa, Izaaka, Tempel, szkół Tory, Mykwy, dawnych podwórek żydowskich
    • zwiedzanie Starej Synagogi
    • zwiedzanie synagogi i cmentarza Remu’h.

Prace literackie, plastyczne były oceniane przez profesjonalne jury, które przyznało autorom utworów i prac nagrody oraz wyróżnienia. Na zakończenie VII edycji projektu dnia 11.XII.09 r w SCKM odbyło się spotkanie laureatów konkursu literackiego i plastycznego, uczestników warsztatów, nauczycieli.

W Galerii została zaprezentowana wystawa nagrodzonych prac plastycznych, natomiast na scenie uczestnicy zajęć teatralnych przedstawili fragmenty nagrodzonych prac literackich w formie artystycznej oraz wyświetlona została wyróżniona prezentacja multimedialna i film - reportaż o Kazimierzu. Wszystkim laureatom wręczono dyplomy i nagrody zakupione w ramach dofinansowania Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Rady Dzielnicy I.

Laureaci konkursu plastycznego

Przedszkola

Nagroda Specjalna
Oliwka Bydoń - lat 5

Zerówki

I miejsce
Piotr Dubak lat 6

II miejsce
Maja Gruszczyńska lat 6

Wyróżnienia
Krzysztof Mroczek lat 6
Nina Bać lat 6
Oskar Rozlachowski lat 6
Sandra Piechowicz lat 6
Kamilia Madejska lat 6
Franciszek Sekuła lat 6
Justyna Majcherek lat 6

Szkoły Podstawowe

I miejsce
Monika Pociecha lat 8

II miejsce
Zosia Mikołajska lat 12

III miejsce
Anna Dziedzic lat 12
Sabina Leśniak-Dębska lat 10

Wyróżnienia:
Szymon Szczypczyk lat 7 Julia Kinaszewska lat 10
Sylwia Matrack lat 11
Marek Rospond lat 9
Weronika Dolna lat 10
Ignacy Mikołajski lat 7
Aleksander Mroczek lat 10
Alina Łuczyńska lat 10
Ryszard Borzych lat 10
Marianna Krzysztofik lat 12
Aleksandra Chwajoł lat 10
Damian Knapik lat 10
Marcelina Kornaś lat 10
Maja Rozlachowska lat 7
Zuzanna Bachmińska lat 8
Marta Konieczny lat 11
Mikołaj Cichy lat 10
Lilia Tran–Trang lat 7
Kinga Jastrzębska lat 10
Kacper Gawle lat 12

Gimnazja

I miejsce
Patrycja Szczypczyk - Gimnazjum nr 23

II miejsce
Krystian Kozłowski - Gimnazjum Nr 16

III miejsce
Katarzyna Nowak - Gimnazjum nr 23

Wyróżnienie
Angelina Majcherek lat 15 - SCKM

Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce
Paulina Bergel - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2

II miejsce
Ewelina Bróg - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2

III Miejsce
Iwona Pałka - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2

Nagroda Specjalna
Anna Krzystanek - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2
Laureaci konkursu literackiego

Szkoły Podstawowe


Gabriela Adamus - SP nr 22

II miejsce
Aleksandra Kosieniak - SP nr 22

III miejsce
Natalia Kulig SP nr 11

Wyróżnienie
Małgorzata Ćwiklik, Dorota Konczarek SP nr 93

Gimnazja

I miejsce
Weronika Michaliszyn - Gimnazjum nr 2

II miejsce
Magdalena Bąk - Gimnazjum nr 2
Weronika Czerny - Gimnazjum nr 2

III miejsce Julia Oczkowska - Gimnazjum nr 2
Anna Hoduń - Gimnazjum nr 2
Dominika Przebinda - Gimnazjum nr 23

Nagroda Specjalna (za komiks)
Anna Groo - Gimnazjum nr 23

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Michał Rawski - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie II miejsce
Łukasz Olech - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Magdalena Kozyra - IX Liceum Ogólnokształcące
Agata Wolna - VI Liceum Ogólnokształcące

III miejsce
Paweł Madeja - IV Liceum Ogólnokształcące
Dominika Ostachowska - IX Liceum Ogólnokształcące
Sylwia Klimek - IX Liceum Ogólnokształcące

Wyróżnienia
Piotr Żurek - IX Liceum Ogólnokształcące
Piotr Kotlarczyk - IX Liceum Ogólnokształcące
Anna Krasoń - IX Liceum Ogólnokształcące
Agnieszka Pośnik - IX Liceum Ogólnokształcące

Nagroda literacka za pracę poza tematem konkursu
Anna Pęczek - IX Liceum Ogólnokształcące

Wyróżnienia za albumy o Kazimierzu
Paulina Duda - IX Liceum Ogólnokształcące
Anna Meus - IX Liceum Ogólnokształcące

Wyróżnienia za prezentację multimedialną
Patryk Zając - Gimnazjum nr 23
Jarosław Kamiński - Gimnazjum nr 23
Dominik Piszczek - Gimnazjum nr 23
Norbert Gutkowski - Gimnazjum nr 23
Dagmara Kapusta - Gimnazjum nr 23
Aneta Szczudło - Gimnazjum nr 23
Natalia Mieczykowska - Gimnazjum nr 23