KONKURSY WIELKANOCNE
Wyniki konkursów

W dniu 12 kwietnia 2011 r. zostały rozstrzygnięte konkursy na kartki wielkanocne z życzeniami i dekorację wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 1342 kartek i 561 dekoracji wielkanocnych.

Jury w składzie:

 • Dorota Małysa – przewodnicząca, nauczyciel plastyki SCKM
 • Urszula Ślusarczyk – scenograf plastyk SCKM
 • Monika Godek – organizator imprez SCKM
 • Agnieszka Falkowska – grafik

Nagrodziło następujące osoby

Konkurs na wielkanocną kartkę z życzeniami

 • Aleksander Cuber
 • Paulina Wrześniak
 • Gabriela Czudec
 • Kacper Salomon
 • Julia Piekielniak
 • Kamil Krzyżkowski
 • Huber Kolano
 • Emilia Skoryk
 • Ola Orczyk
 • Janina Loszek
 • Klaudia Plucińska
 • Aleksandra Wydrzyńska
 • Kacper Zawistowski
 • Zuzia Wawro
 • Zosia Kolasa
 • Dominika Grabik
 • Helena Karczmarska
 • Szymon Włoch
 • Gabriela Orkisz
 • Natalia Kumala
 • Amelka Mikulska
 • Arkadiusz Jarosz
 • Ewa Giedrowicz
 • Ola Toczkowska
 • Kamila Gawęda
 • Adam Skubisa
 • Emilia Wirt
 • Aleksandra Kościelny
 • Tomasz Michalak
 • Magdalena Kurbiel
 • Paulina Ogórkiewicz
 • Gabriela Wolsza
 • Nina Tabor
 • Arkadiusz Rokowski
 • Lenka Michałek
 • Janina Laszek
 • Karolina Góralczyk
 • Wiktoria Gwiazdowska
 • Kacper Panasiewicz
 • Weronika Liszka
 • Justyna Kozikowska

Konkurs na dekorację wielkanocną

 • Hubert Socha
 • Szymon Bukowski
 • Jakub Brożek
 • Olga Minko
 • Aleksandra Młynek
 • Natalia Maciaszek, Zuzanna Nawalaniec
 • Anna Biernat
 • Wojciech Klimek
 • Natalia Stawarczyk
 • Daniel Walczak
 • Mateusz Czulak
 • Magdalena Iwan
 • Anna Latoszek
 • Wiktoria Michałowska
 • Jowita Gwuźdź
 • Zofia Pietrzyk
 • Alicja Zacharczewska
 • Mateusz Wajda
 • Aleksandra Kościelny
 • Krzysztof Ciepiela
 • Paulina Holewa
 • Maksymilian Tupta
 • Karolina Bubka
 • Justyna Kadłuczka
 • Klaudia Mulica
 • Gabriela Wilk

Jury postanowiło nagrodzić dodatkowo następujące placówki.

 • Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
 • Centrum Kultury w Sułoszowej
 • Centrum Kultury Krynica Zdrój
 • Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe TĘCZA – Młochów
 • Zespół Szkół Szkolno Przedszkolnych Frydrychowice
 • Szkoła Podstawowa w Szczucinie
 • Waldorfowska Szkoła Podstawowa w Krakowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu
 • Szkoła Podstawowa w Ochojnie
 • Samorządowe Przedszkole Nr 5 w Krakowie
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash
Konkursy wielkanocne

Wydarzeniem wpisującym się w tradycję krakowskiego Kazimierza w okresie poprzedzającym święta wielkanocne, która ubarwia i wzbogaca krajobraz kulturalny Krakowa jest Festiwal Tradycji i Obrzędu na Placu Wolnica w Niedzielę Palmową. Na projekt ten składa się szereg działań odnoszących się do zwyczajów i obyczajów charakterystycznych dla okresu Wielkanocy, duchowych i świeckich, tj. oblewanie wodą czy wieszanie śledzia. Wszystko to i jeszcze więcej obejrzeć można podczas kilku dni poprzedzających wielką plenerową imprezę. Na warsztatach edukacyjno-kulturalnych można nauczyć się krasić kraszanki, samodzielnie wykonać palmę. Ten przedświąteczny cykl rozpoczyna szereg konkursów wprowadzających w wielkanocny nastrój, które odbywają się w ramach Festiwalu Tradycji i Obrzędu.

Zapraszamy wszystkich na Plac Wolnica oraz do udziału w akcji:

Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Balonowe i szalone, swojskie,Twoje, odlotowe.
Tylko na Palcu Wolnica w Krakowie w czasie Festiwalu Wielkanocnego będzie można wysłać pocztówkę z życzeniami daleko w świat. Jeżeli chcesz, aby Twoje życzenia osiągnęły najwyższy poziom przyjdź przyczep je do balonu i wyślij w świat.

Regulamin konkursu
na kartkę wielkanocną z życzeniami
Konkurs na kartkę wielkanocną z życzeniami
 1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 3. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z bogactwem tradycji polskiej związanej z okresem świąt Wielkanocy, zwyczajami, obyczajami i obrzędami.
 4. Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze świętami wielkanocnymi, wszystkimi przygotowaniami, obyczajami i obrzędami zarówno religijnymi, jak i świeckimi i przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne.
 5. Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż A5, a nie większym niż A4, techniką malarską (pastele, olej, akwarela), kolażu lub wycinanki. Prace wykonane przy użyciu materiałów spożywczych typu: ryż, kasza, makaron oraz koralików, piór i skorupek nie będą oceniane przez Jury.
 6. Każda kartka na odwrocie powinna zawierać własne oryginalne, krótkie życzenia świąteczne (np. formie wierszyka).
 7. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń należy nadsyłać na adres SCKM lub osobiście:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Wietora 15, 31-067 Kraków
  w terminie do 8 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.
 9. Powołane przez Organizatora Jury w skład którego wejdą artyści plastycy, graficy, historycy sztuki dokona oceny prac konkursowych.
 10. Prace ocenione będą w dwóch kategoriach:
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie szkół podstawowych klas I–III.
 11. Jury przyzna po trzy nagrody główne oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii.
 12. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 13. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 kwietnia 2011 r. na Placu Wolnica w Niedzielę Palmową w ramach imprezy plenerowej Wielkanocny Festiwal Tradycji i Obrzędu. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
 14. Szczegółowych informacji udzielają:
  Maria Wanicka i Agnieszka Falkowska
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  tel. 12 432 01 70
  e-mail:
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania wykonanymi przez niego zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi oraz video jak również innym materiałami z przebiegu konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.
 16. Organizatorzy nie odsyłają prac nadesłanych na konkurs. Prace można odebrać w siedzibie placówki do 30 maja 2011 w pokoju nr 30.
Regulamin konkursu
na dekorację wielkanocną
Konkurs na dekorację wielkanocną
 1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów średnich.
 3. Celem konkursu jest kultywowanie zwyczajów i obyczajów związanych z okresem świąt Wielkanocy, oraz popularyzacja działalności artystycznej dzieci i młodzieży, a także prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w dziedzinie rękodzieła.
 4. Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze świętami wielkanocnymi i przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt w postaci dekoracji wielkanocnej.
 5. Na konkurs mogą nadpływać prace wykonane techniką: ceramiki, masy solnej, haftu, tkactwa, makramy, malowania na szkle, witrażu, papieroplastyki.
 6. Każda kartka na odwrocie powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora i opiekuna, wiekiem, miejscowością, adresem szkoły.
 7. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń (dostępna również na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl) należy nadsyłać na adres SCKM lub osobiście:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Wietora 15, 31-067 Kraków
  w terminie do 8 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.
 9. Powołane przez Organizatora Jury w skład którego wejdą artyści plastycy, graficy dokona oceny prac konkursowych.
 10. Prace ocenione będą w czterech kategoriach:
  • I – dzieci w wieku przedszkolnym
  • II – uczniowie szkół podstawowych
  • III – gimnazja
  • IV – szkoły średnie
 11. Jury przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
 12. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 13. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 kwietnia 2011 r. na Placu Wolnica w Niedzielę Palmową w ramach imprezy plenerowej Wielkanocny Festiwal Tradycji i Obrzędu. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
 14. Szczegółowych informacji udzielają:
  Maria Wanicka i Agnieszka Falkowska
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  tel. 12 432 01 70
  e-mail:
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania wykonanymi przez niego zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi oraz video jak również innym materiałami z przebiegu konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych konkursu oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
 16. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Regulamin konkursu
na tradycyjną palmę wielkanocną
Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną
 1. Cel konkursu:
  • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów i zwyczajów regionalnych
  • ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego – region małopolski
  • popularyzacja regionalnej kultury polskiej na mapie Europy – Kraków i okolice
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Warunki uczestnictwa:
  • do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić trzy reprezentacje
  • każda reprezentacja wystawia po jednej palmie
  • ilość osób w reprezentacji dowolna
  • możliwość reprezentowania klasy przez jedną osobę
  • zgłoszenia reprezentacji do udziału w konkursie e-mailem, faxem, pocztą zwykłą do dnia 11 kwietnia 2011 r.
  • przybycie reprezentacji na Plac Wolnica w dniu 17 kwietnia 2011 r. w godz. 12.00-13.00 wraz z palmami i uczestniczenie w korowodzie palm podczas Wielkanocnego Festiwalu Tradycji i Obrzędu.
 4. Jury:
  • prace konkursowe oceniać będzie jury konkursowe w skład którego wejdą: plastycy, etnografowie, twórcy ludowi, mistrzowie rękodzieła artystycznego.
 5. Kategorie oceny:
  • sposób wykonania Palmy
  • wykorzystanie materiałów
  • zdobnictwo
  • forma
  • inwencja artystyczna i pomysłowość
  • forma prezentacji Palmy
  • prezentacja obrzędu, wiersza czy gawędy związanej ze zwyczajami palmowymi
  • pomysł na „ubiór” (np. strój ludowy i inne propozycje)
 6. Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą zwykłą, e-mailem lub osobiście na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Wietora 15, 31-067 Kraków
  e-mail:
  fax: 12 432 01 70.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Wielkanocny Festiwal Tradycji i Obrzędu, Niedziela Palmowa 17 kwietnia 2011 r., Plac Wolnica w Krakowie.
 8. Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia.
 9. Szczegółowe informacje:
  Maria Wanicka i Agnieszka Falkowska
  tel. 12 432 01 70
  e-mail: