Radio Pryzmat

The Lieder Theatre Company "Monochrome"

A-
A+

The Lieder Theatre Company "Monochrome"

Monochrome to spektakl ruchowy inspirowany miejscową historią Aborygenów. Trwający około 40 minut spektakl jest kumulacją ruchu, tańca i muzyki. Monochrome bada naszą tożsamość i sposób, w jaki odnosimy się do zmian. Jak nasza przeszłość wpływa na nasze interakcje z nowym? Jak radzimy sobie ze zmianami i co dzieje się, gdy źle interpretujemy intencje innych ludzi?

12 września 2019, godz. 19:00

Scena Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Wymagane wcześniejsze rezerwacje pod adresem: setlak.sckm@gmail.com

Pay What You Want

Do kogo należymy? W jaki sposób wpisujemy się w schemat zmieniającego się świata? Komu możemy zaufać? Czy jesteśmy bezpieczni, znając naszą przeszłość? Czy obcy przyniesie nową prawdę? Jak nowe spotkanie wpłynie na naszą przyszłość? Czy kiedykolwiek uwolnimy się od ciężaru i ran przeszłości?

Lieder Theatre Company to najdłużej działający Teatr w Australii. Założony w 1891 roku, obecnie skupia się na sztukach scenicznych w regionie Goulburn. To teatr społeczny, prezentujący spektakle dla okolicznych mieszkańców w liczbie około 30 000. Goulburn znajduje się około 200 km na południe od Sydney i 100 km na północ od stolicy Australii, Canberra.

Lieder Theatre Company prezentuje do sześciu spektakli rocznie. Oferuje szeroki repertuar m.in: teatr klasyczny, australijski, współczesny, młodzieżowy, edukacyjny, eksperymentalny i społeczny. Jednocześnie nie zatracając indywidualnego i innowacyjnego stylu i sposobu pracy.

Lieder Youth Theatre Company zapewnia regionalnej i odizolowanej młodzieży w regionie Goulburn możliwości rekreacji i edukacji w zakresie sztuk scenicznych. Teatr Młodzieży jest obecnie uznaną lokalnie drogą dla młodych ludzi poważnie traktujących przyszłość zawodową. Grupa przedstawia co najmniej jeden projekt każdego roku, a także bierze czynny udział w wydarzeniach społeczności w Goulburn. Artyści Lieder Youth Theatre Company to min: szczudlarze, artyści fireshow, akrobaci, klauni i tancerze.

W 2018 Monochrome został pokazany na American Association of Community Theatre World Fest w Wenecji na Florydzie i w USA, gdzie otrzymał nagrody za najlepszy projekt oświetlenia, najlepszego aktora, najlepszą choreografię i najlepsze efekty specjalne.

reżyseria: Chrisjohn Hancock
ścieżka dźwiękowa: Marianne Powles
kostiumy:  Blake Selmes and Helena Bozzetto
oświetlenie: Andrew Rayner
efekty specjalne: Blake Selmes

Wystepują: Fiona Churchill, Hannah Cotton, Courtney McKenzie, Martin Sanders, Blake Selmes, Harrison Treble, Erin Williams

 

Zarezerwuj bilet  

* pola obowiązkowe do wypełnienia
@

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO - obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży z siedzibą ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków
 2. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dla danych osobowych zebranych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, usunięcia danych osobowych art. 17 RODO oraz sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; Dla danych osobowych zebranych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie Waszej zgody, nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 4. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – inspektor2@mjo.krakow.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi o którą wnioskujecie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na zajęcia prowadzone przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.
 9. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie na podstawie przepisów prawa oraz Waszej zgody.
 10. Macie Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie profiluje danych osobowych.

 

  19 czerwca 2019 r.
godz. 20.00
  Scena SCKM
ul. Wietora 15, Kraków
  Wstęp wolny
po wcześniejszej
rezerwacji
  Rezerwacja
tel.: +48 12 430 50 90

Rezerwacja